انتظار یعنی...
جمعه هجدهم اسفند 1391 | ELENA

انتظار یعنی تنفس هوای پاك بهاری،

 انتظار یعنی سفر به نقطه ی تلاقی همه ی خوبیها،

 انتظار یعنی گسترش فرش ایمان در گستره ی زندگی،

 انتظار یعنی تمامی قلب را به قائم بخشیدن،

 انتظار یعنی سوزاندن هر چه ستم در چهار سوی دنیا،

 انتظار یعنی تطهیر شدن در باران یقین،

 انتظار یعنی فشردن دستهای اتحاد،

 انتظار یعنی انتقام گیری از دشمنان گل و آب و آینه،

 اگر منتظر واقعی باشیم، خویشتن خویش را به گناه نمی آلاییم.

 اگر منتظر واقعی باشیم، زمینه را برای ظهورش آماده می كنیم.

 اگر منتظر واقعی باشیم، هر شب تا پگاه و هر بامداد تا شامگاه

 لب و جان خویش را با رایحه ی یاد و نام او عطر آگین

 می سازیم.

 اگر منتظر واقعی باشیم، هیچ واقعه ای نمی تواند ما را از او جدا

 سازد.

 اگر منتظر واقعی باشیم، فرامین جانشین گرامی او، ولی فقیه را

 به جان می خریم و تا كوی جانان به سر می دویم.

 اللهم عجل لولیك الفرج

شعر امام زمان
پنج شنبه بیست و یکم دی 1391 | ELENA

اي آنکه در نگاهت حجمي زنور داري

کي از مسير کوچه قصد عبور داري؟

چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي

اي آنکه در حجابت درياي نور داري

من غرق در گناهم، کي مي کني نگاهم؟

برعکس چشمهايم چشمي صبور داري

از پرده ها برون شد، سوز نهاني ما

کوک است ساز دلها، کي ميل شور داري؟

در خواب ديده بودم، يک شب فروغ رويت

کي در سراي چشمم، قصد ظهور داري؟


تمامی حقوق مادی و معنوی " مهدی صاحب زمان " برای " ELENA " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ